Carboxy

banner2

 

 

 

 

 

Carboxy

เป็นการลด ไขมันเฉพาะที่ด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้ดี สลายตัวได้เร็ว โดยใส่เข้าไปยังชั้นไขมันใต้ผิวหนังจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือดและทำให้เซลล์ไขมันสลายตัวและถูกกำจัดออกไป

ผลที่ได้จากการรักษาด้วยCarboxy

ช่วยสลายไขมันเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น บริเวณหน้าท้อง ต้นแขน ใต้ท้องแขน สะโพก บริเวณ ก้น บริเวณ น่อง ที่โต หรือสะโพก ที่ใหญ่เกินไป

callcenter

neo_doctors

 

 

 

technology